ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας είναι η δέσμευση μας να συμπεριλάβουμε στις επιχειρησιακές μας πρακτικές τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια ή και τις ενέργειες που είναι επάνω και πέρα από τις νομοθετικές απαιτήσεις και σχετίζονται με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας. Το BALI PARADISE HOTEL είναι ανθρωπίνως και περιβαλλοντικά προσανατολισμένο στον αειφόρο τουρισμό με στόχο να συμβάλει σε μια πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία, σε ένα καλύτερο περιβάλλον και στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών ποιότητας στους πελάτες του. Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου BALI PARADISE HOTEL έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν μια περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνική πολιτική. Η επιχείρηση θα παρακολουθεί συνεχώς την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή ενός εγκατεστημένου συστήματος, παρέχοντας τα αναγκαία μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση του. Τέλος, δεσμεύεται να πιστοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς για την απόδειξη των αναφερόμενων. Κατά συνέπεια, τα παραπάνω θα έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, το ανθρώπινο κεφάλαιο, στην κατανάλωση ενέργειας, την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική απόδοση της επιχείρησης και στο κοινωνικό της αποτύπωμα.

ecoleader trip advisor

Η επίσημη περιβαλλοντική πιστοποίηση του Tripadvisor

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Eco Leader

greenkey_logo_2012-RGB-mod-001-500px.png

Eίναι το κορυφαίο πρότυπο στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης λειτουργίας στα ξενοδοχεία.

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Green Key

14001.jpg

Παρέχει πρακτικά εργαλεία για επιχειρήσεις κάθε είδους που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους.

Διαχείριση Περιβάλλοντος

iso 14001:2014

iso 22000.png

Η οικογένεια διεθνών προτύπων ISO 22000 ασχολείται με τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων.

Παραγωγή Τροφίμων-Ποτών

Iso 22000:2005

Travelife.jpg

Τα ξενοδοχεία της Travelife ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και βελτιώνουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Travelife

ecolabel_logo.jpg

Eίναι ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας που απονέμεται σε υπηρεσίες που πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ecolabel CE

  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Bali Paradise Hotel

Bali Rethymnon Crete

Greece

T (+30) 28340-94253

T (+30) 28340-94254

F (+30) 28340-94255

Mail/Courriel/ Ηλ. ταχυδρομείο

hotel@baliparadise.gr

Website/Site internet

www.baliparadise.gr

GNTO 1041Κ014Α0119100